Mentoring

Harmonogram

MENTORZY

Do udziału w projekcie w roli mentorów zapraszamy osoby uhonorowane przez Uczelnię tytułem Absolwenta VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Potwierdzenia udziału w projekcie przyjmujemy do dnia 10 października br.


REKRUTACJA STUDENTÓW

Wszystkich aktualnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowanych udziałem w projekcie mentorskim zachęcamy do udziału w procesie rekrutacji, który składa się z 2 etapów.

Etap I:

W pierwszym kroku zapoznaj się z sylwetkami mentorów dostępnymi
od 11 października br.

Następnie wypełnij aplikację on-line oraz prześlij CV wraz z listem motywacyjnym uzasadniającym chęć udziału w projekcie. W formularzu należy wskazać maks. 3 preferowanych mentorów. Wskazanie ma jednak charakter informacyjny i nie gwarantuje przypisania do wybranego mentora.

Termin zgłoszeń studentów trwa od 11 do 30 października  15 listopada 2016 r., godz. 23.59!

Etap II:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci będą dopasowywani do poszczególnych mentorów. W wybranych przypadkach kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kluczowe dla oceny poszczególnych kandydatów będzie uzasadnienie chęci udziału w projekcie mentorskim zawarte w liście motywacyjnym.

Dodatkowe kryteria oceny to między innymi wyniki w nauce, aktywność społeczna, zainteresowania, kreatywność w rozwiązywaniu zadań problemowych.

Etap dopasowywania studentów do mentorów zakończy się ok. 30 listopada 2016 r.


REALIZACJA PROCESU MENTORINGOWEGO

Czas trwania całego procesu mentoringowego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres grudzień 2016 – czerwiec 2017.

Uroczysta inauguracja IV edycji projektu odbędzie się w grudniu br. w Pałacu Biedermanna w Łodzi. O dokładnym terminie uczestnicy projektu zostaną powiadomieni w listopadzie.


KONTAKT

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Moniką Piłacik
(tel. 42-635-41-76, e-mail: monikapilacik@uni.lodz.pl).