O programie

Absolwenci VIP

Iwona Jasińska
HR Manager Albea Poland Sp. z o.o.


Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Handel Zagraniczny. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie. Należała do stowarzyszenia AIESEC, w latach 1988-89 w randze v-ce prezesa ds. PR i marketingu Komitetu Narodowego AIESEC Polska.

Od początku kariery zawodowej związana z działem HR w międzynarodowych organizacjach. Początkowo w firmie VF Polska, która jest częścią VF Corporation i właścicielem znaków towarowych: LEE, Wrangler, TNF, Jansport, Vans czy Kipling. Przez 15 lat pełniła funkcję Dyrektora HR w zakładzie produkcyjnym w Łodzi zatrudniającym 1500 osób, z czasem dodatkowo w biurze handlowym w Warszawie, a następnie jako Dyrektor HR na Europę Centralną i Wschodnią. Praca w VF Polska obejmowała wszystkie obszary HR, zarówno administrację kadrowo-płacową, jak i zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie oceny pracowniczej, szkoleń i rozwoju kadry, a także zarządzania talentami i komunikacji wewnętrznej.

W latach 2004-2005 prowadziła zajęcia z zakresu PR wewnętrznego na studiach podyplomowych Mini MBA w PAM Center. Od 2008 roku HR Manager w firmie Albea Poland (światowy lider branży opakowaniowej), gdzie realizuje wszystkie działania związane z polityką personalną. Równocześnie, w latach 2011-2013 pełniła funkcję kierownika dwóch projektów szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.