O programie

Absolwenci VIP

Leszek Wojtczak
Rektor UŁ (1984-1990)


Magisterium z fizyki otrzymał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w 1961 roku, a stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych w 1964 na tymże Wydziale. W 1969 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, nadany przez Radę Naukową Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, następnie, w 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1985 roku profesorem zwyczajnym nauk fizycznych.
Wspierał działalność UŁ na rzecz integracji europejskiej, umacniał współpracę międzynarodową (Ośrodek Badań Europejskich, placówki Alliance franaise i British Council, Alliance of Universities for Democracy), PrzewodniczyłKonferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1989-1990). Otrzymał szereg odznaczeń oraz nagród krajowych i zagranicznych. Należy do nich: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982), Order Papieski Pro Ecclesia et Pontifice (1990), Krzyż Oficerski Palmes Academices de la Republique Francaise (1986), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.