O programie

Absolwenci VIP

Piotr Wesołowski
Zastępca Redaktora Naczelnego łódzkiej redakcji „Gazety Wyborczej”