O programie

Absolwenci VIP

Tomasz Sadzyński
b. Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2011-2016


Polski samorządowiec, urzędnik administracji publicznej. Ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
W wyborach samorządowych w 2006 z listy Platformy Obywatelskiej uzyskał mandat radnego łódzkiej rady miejskiej. Po objęciu stanowiska marszałka województwa przez Włodzimierza Fisiaka został powołany na sekretarza województwa łódzkiego. W 2011 r. objął stanowisko prezesa zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które pełnił do 5 kwietnia 2016 r.