O programie

Absolwenci VIP

Michał Kłos
b. Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi


Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie pełni funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, którego poprzednio był Wiceprezesem. Jest autorem publikacji z zakresu m. in. prawa spadkowego.