O programie

Absolwenci VIP

Tomasz Maciejak
Prezes Zarządu Business Support Solution


Prezes Zarządu BSS SA. Manager z wieloletnim doświadczeniem zawodowym jakie zdobywał w jednej z największych międzynarodowych firm audytorskich, a także pracując w Grupie Kapitałowej Pelion – początkowo na stanowisku Audytora Wewnętrznego w PGF SA, a następnie Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych UAB NFG (Litwa). W latach 2008-2013 był związany z Genpact – jednym z czołowych dostawców BPO, kierując biurami w Polsce i Czechach.

W maju 2014 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Business Support Solution SA. Biegły Rewident i Certyfikowany Audytor Wewnętrzny, uczestniczy w prestiżowym programie ACCA. Absolwent VIP Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Informatyka i Ekonometria.