O programie

Absolwenci VIP

Grzegorz Justyński
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urządu Miasta Łodzi


Magister socjologii, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1990 roku urzędnik samorządowy, kierownik zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, autor szkoleń i trener. Od 2013 roku Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej, odpowiedzialny m.in. za wdrożenie w Łodzi budżetu obywatelskiego.