Aktualności

Wykład Ekspercki Absolwent VIP – prof. Anna Fornalczyk, b. prezes Urzędu Antymonopolowego, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego (2005-2014)

27 listopada br. odbył się kolejny Wykład Ekspercki Absolwent VIP, tym razem z udziałem prof. dr hab. Anny Fornalczyk, b. prezes Urzędu Antymonopolowego, Przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego (2005-2014). Wykład na temat „Komu potrzebna jest konkurencja na rynku?” miał miejsce w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 3/5 w Łodzi.

W ramach projektu Absolwent VIP Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu, które ukończyły studia na UŁ. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz wydarzenia pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich wydarzeń są spotkania w ramach Wykładów Eksperckich, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie. Dotychczas odbyły się 3 Wykłady Eksperckie:

 • Pana Krystiana Bestrego
  – Dyrektora Infosysu EMEA,
  Wykład pt. „Sektor nowoczesnych usług biznesowych jako klucz do rozwoju polskiej gospodarki w czasach kryzysu” (25 listopada 2013 r.);
 • Pana Jarosława Kroca
  – Prezesa Accenture w Polsce,
  Wykład pt. „Ewolucja metod współpracy banku z klientem” (26 lutego 2014 r.);
 • oraz Pana Konrada Pokutyckiego
  – Prezesa Zarządu BSH,
  Wykład pt. „Po co kupować przedsiębiorstwa?” (14 maja 2014r.).

Pani prof. Anna Fornalczyk jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1968), partnerem firmy doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j. zajmujacej się ochroną konkurencji (praktyki antykonkurencyjne, fuzje i przejęcia) i pomocą publiczną dla przedsiębiorców. Pracownik akademicki w Uniwersytetu Łódzkiego (1968-2002), WSB w Nowym Sączu (2003-2008) oraz Politechniki Łódzkiej (2008-2013). Wykładała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikroekonomii stosowanej, ekonomii prawa konkurencji w kontekście restrukturyzacji, prywatyzacji, demonopolizacji, pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej. W latach 1990-1995 była prezesem Urzędu Antymonopolowego. W roku 1991 uczestniczyła w negocjacjach stowarzyszeniowych Polski z Unią Europejską, a po stowarzyszeniu kierowała procesem harmonizacji polskiego prawa konkurencji i pomocy publicznej do standardów wspólnotowych. W latach 2005-2014 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego. Od 2004 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Laboratorium Kosmetycznego „Dr Irena Eris” a od 2001 w Radzie Dyrektorów Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest konsultantem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW oraz autorką licznych publikacji, w tym artykułów dotyczących polityki i prawa konkurencji oraz książki pt. Biznes a ochrona konkurencji wydanej w 2007 roku (drugie wydanie 2012 rok).

Zobacz: galeria zdjęć ze spotkania (flickr)