Aktualności

Znamy już wyniki rekrutacji do III edycji Projektu Mentorskiego

 

Znamy wyniki procesu rekrutacyjnego do III edycji projektu mentorskiego programu Absolwent VIP UŁ. Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem, zwłaszcza wszystkim osobom, które złożyły aplikacje.

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci zostali dopasowywani do poszczególnych mentorów. Kluczowe dla oceny poszczególnych kandydatów było uzasadnienie chęci udziału w projekcie mentorskim zawarte w liście motywacyjnym. Dodatkowymi kryteria oceny to między innymi wyniki w nauce, aktywność społeczna, zainteresowania, kreatywność w rozwiązywaniu zadań problemowych.

Projekt mentorski na UŁ realizowany w ramach Programu Absolwent VIP jest skierowany do najzdolniejszych studentów, których celem jest rozwój osobisty i zawodowy, dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności w wielu płaszczyznach.

Mentoring polega na regularnych spotkaniach podczas których partnerzy pracują nad rozwojem ucznia. Przybiera on formę otwartego dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Role mentorów przyjęły osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce, m.in. Anwil S.A., Bank Pocztowy S.A., czy Telewizja Polska S.A.

Uroczysta inauguracja II edycji odbędzie się w dniu 10 listopada br. w Pałacu Biedermanna w Łodzi. Mentorzy i wybrani przez nich studenci będą współpracować podczas regularnych spotkań w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do udziału w II edycji projektu mentorskiego Absolwent VIP UŁ!

Oto pełna lista par mentor-mentee:

 

L.P. MENTOR STUDENT (MENTEE)
1. Przemysław Andrzejak Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Marta Ziętak
Piotr Król
zarządzanie II rok, WZ
Gospodarka przestrzenna
V rok, Ek-Soc.
2. Mariola Belina – Prażmowska Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju i relacji inwestorskich, Pelion S.A. Jagoda Sałaj studium doktoranckie języka, literatury i kultury IV rok, WF
3. Joanna Berlińska Dyrektor Generalny,Żarówka PR i Marketing Aleksandra Jusiuk dziennikarstwo i komunikacja społeczna, V rok, WF
4. Krystian Bestry Prezes Zarządu,
ADAPTIVE Solutions
& Advisory Group
Maria Olejniczak zarządzanie zasobami ludzkimi, III rok, WZ
5. Michał Bielawski Wiceprezes Zarządu
i Program Manager,
ADAPTIVE Solutions
& Advisory Group
Krystian Plak finanse i rachunkowość,
V rok, WZ
6. Malwina Choińska Dyrektor w Dziale Audytu,
Deloitte Polska Sp. z o.o., Sp.k.
Kajetan Łaszkiewicz economics and international business, IV rok, Ek-Soc.
7. Mariusz Dziedziński Prezes Zarządu,
PL Europa S.A.
Damian Mrowiński zarządzanie, V rok, WZ
8. Robert Fiutak Dyrektor Zarządzający,Hutchinson Institute Aleksandra Strojna polityka społeczna,
III rok, WPiA
9. Marcin Franke Przewodniczący Rady Nadzorczej,
PL Europa S.A.
Mateusz Kopij analiza i zarządzanie
w biznesie, III rok, WZ
10. Jacek Grudzień Dyrektor Telewizja Polska S.A., Oddział w Łodzi Arkadiusz Lorenc filologia germańska
z j. hiszpańskim, IV rok, WF
11. Michał Hertel Dyrektor Marketingu
i Działu SEO/SEMMakoLab S.A.
Adriana Sztranek stosunki międzynarodowe: international marketing,
IV rok, WSMiP
12. Bartłomiej Jaros Kierownik Zespołu w Nordea Operations Centre w Łodzi Klaudia Rytych psychologia, V rok, WNoW
13. Agnieszka Józwik Dyrektor HRDachser Sp. z o.o. Paulina Adamczyk socjologia, IV rok, Ek-Soc.
14. Dariusz Lis Prezes Zarządu Spółki
i Właściciel, InnoMentors
Ewelina Dalik marketing III rok, WZ
15. Tomasz Marchewa Dyrektor ds. rozwoju biznesu, ProkurentLek S.A. Anna Mokros analityka gospodarcza, IV rok, Ek-Soc.
16. Szymon Midera Prezes Zarządu,
Bank Pocztowy S.A.
Milena Kosowska logistyka, V rok, WZ
17. Marcin Miller Manager, Accenture Łódź Delivery Center Rachela Pomorska finanse i rachunkowość,
II rok, Ek-Soc.
18. Błażej Moder Dyrektor EC-1
Łódź Miasto Kultury
 Zuzanna Woźniak kulturoznawstwo, III rok, WF
19. Jacek Podgórski Prezes Zarządu,
Anwil S.A.
Marcin Ziarkowski prawo, V rok, WPiA
20. Michał Sopiński Prezes ZarząduMS POS Poland Sp. z o.o. Maciej Keppe zarządzanie, I rok, WZ
21. Marcin Staniszewski Solutions Manager,
Xerox Services
Wioleta Grabska zarządzanie, IV rok, WZ
22. Aneta Stopczyk Senior Team Lead,
Infosys Sp. z o.o.
Małgorzata Leduchowska biochemia i biologia molekularna, V rok, WBiOŚ
23. Anna Maria Wesołowska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku Bartłomiej Ilczuk prawo, IV rok, WPiA
24. Jarosław Wojcieszek Dyrektor, Totalizator Sportowy Oddział w Łodzi Katarzyna Wicińska zarządzanie, IV rok, WZ
25. Bożena Ziemniewicz Dyrektor Generalny, Centrum Edukacyjno-Egzaminacyjne,
British Centre
Michał Stokwisz psychologia, IV rok, WNoW

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy, lub telefoniczny z naszym biurem.Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ
tel. 42 635 41 76
e-mail: monikapilacik@uni.lodz.pl