Aktualności

Rekrutacja do III edycji projektu mentorskiego rozpoczęta

1 października rozpoczęła się rekrutacja studentów do kolejnej edycji projektu MENTORING – Absolwent VIP UŁ. Aplikacja do projektu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.absolwentvip.uni.lodz.pl.

Student powinien zapoznać się z sylwetkami mentorów, następnie wypełnić formularz, wskazując  maksymalnie 3 preferowanych mentorów. Wszyscy uczestnicy konkursu aplikacyjnego zostaną powiadomieni o jego wynikach drogą elektroniczną.

Termin zgłoszeń mija 27.10.2015 r. Pierwsze spotkanie mentorów i studentów odbędzie się podczas uroczystej inauguracji III edycji projektu 10 listopada br.

Projekt ma na celu włączenie wybitnych absolwentów Uczelni w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.